Foydalanish shartlari

Quyidagi shartlarni qadam qadam joylamang:

1. Veb-saytga kirishingiz va uning imkoniyatlaridan foydalanishingiz sizning shaxsi javobgarliklarimizni tasdiq qilmoqda.

Huquqlar va mumkinliklar

1. Veb-saytdagi ma'lumotlarni yaratuvchilari va litsenziyalarini tanglang.

2. Foydalanish shartlarini tahrirlash huquqiga ega boshqaruvchi.

  • Matn
  • Rasm
  • Video
  • Sayohat qilgan joylar haqida malumotlar

Mazkur ehtiyojlar uchun kirish xarajatlari to'lovi miqdorini ko'ring.

Hisob-huquqiy ma'lumotlar

1. Shaxsiy ma'lumotlarni to'g'ri va to'liq kiritmoqchi bo'lganingizga ishonch hosil qiling.

2. Foydalanish uchun ro'yxatdan o'tgan vafoqiy muayyan va to'liq ma'lumot berish.

3. Bizning xavfsizligimizning ustunligini yaxshi bilasiz.